Chalmers

Chalmers utbildning Chalmersvisa En chalmerist, en chalmerist Om de gamla men evigt unga Emilarna

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.