En chalmerist, en chalmerist

1900 års Chalmersingenjörer tillägnad visa vid 25-årstfesten 13 juni 1925 i Stockholm
Text: M. Briandt

En chalmerist, en chalmerist från Sveriges andra stad.
Var ej minnsann Guds bästa barn, när han först drog åstad.
Att se vad gamla Chalmers av lärdom kunde bju.
Det var en klar septemberdag, det året nittisju.

En chalmerist från Åmål kom och en från Vänersborg
De flesta va från landet men en del från Göteborg
Från Helsingfors och Hälsingland, från Dalarne och Lund
En dansk, en ryss, tre norska män, Nationernas Förbund.

En chalmerist, en chalmerist han fick nu ligga i
Och klara »rep och ritningar och trigonometri,
När han på rymdens analys ej kunde bliva klok
Var viss att Gubben» ritade en nolla i sin bok.

En chalmerist, en chalmerist ej tyngs av bryderi.
Var slut på föreläsningen, var han från sorgen fri
Och stega ned i källaren och tar uti en svälj
Två fyraöres wienerbröd och öl minst en butelj.

En chalmerist, en chalmerist hans kassa är så skral
och fadersgubben väsnas, om svåra tider gal.
"Håll opp med dina nöjen, håll opp med din kurtis
På Chalmers skall du läsa för att bliva lärd och vis."

En chalmerist, en chalmerist väl ingen vet som han
att leva glada livet och roa sig ibland.
Han slår en vigg hos vännerna och går sen på galej
Och under gröna grenar i "Allén" han tar en tjej.

Du chalmerist, du chalmerist du minns i alla fall
De glada drögpartier och rytterianfall
När "Borgis" fram i teten med linjalen förde an
Och vi slog sönder samman allt vi i vägen fann.

Carl Patis och Schaber och Sprickan, Pålle, Lus
Jim, Lång-Sven, Back, Isbryder och Lagis, Pelle Hus
Jag ej dem alla räkna kan och deras äventyr.
Hur Micke hade allt iblann små trevliga bestyr.

Väl minns du sista tiden, när du i ångest gick
Hos "Agust" och tentera till sist examen fick
Och när du sen på "Trädgården", din glädje släppte löst
Att du i Kungsportsfinkan blev vederbörligt föst.

Nu 25 år gångna är, förgångna runters kring
Sen klarats derivatan och du din Chalmersring
Och glömd är säkerligen all möda och besvär
Du haft att klara skivan i Chalmers atmosfär.

Du chalmerist, du chalmerist väl vet du nu förvisst
Vad fröjd det dig kan bjuda att vara chalmerist.
Bland vänner och kamrater ju ännu lever än
Den glada ungdomstiden, som aldrig fås igen.

För Chalmers, för Chalmers jag knäpper på min sträng
Och alla chalmerister är med i min refräng.
Ja, låt oss gamla unga tillsammans klämma i
I stort och samfällt jubel för Chalmers glada ti.

Lycksele den 10 juni 1925

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se