Om de gamla men evigt unga Emilarna

Melodi: Barndomshemmet
Text: B. Landby

Nu när åldern satt sin prägel över Chalmers
och man blickar mot dess mörka grå fasad
med en patina från tiden före Balders
ser man framför sig en Emilskavalkad.
Det är visa gamla män i långa rader,
som nu blicka ned från Röda Rummets vägg,
de är samlade i skilda årgångskader
och försedda med mustascher eller skägg.

Det är dessa gamla män jag till mig vänder,
som blott till sitt yttre något åldrats har,
och jag dem en tacksamhetens tanke sänder,
därför att de ännu Emils sinn ha kvar.
De kan ännu härja vilt på gamla dagar
och ta livet glatt och muntert som man bör,
och de vila ej på forna gamla lagrar,
nej, de leva livet ända tills de dör.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.