Sverige

Bevare Gud vår kung Bär den högt, vår svenska fana Du gamla, du fria En svensk visa Fansång Gustafs skål Kungssången Land, du välsignade Mandom, mod och morske män Nämner du Sverige Sverige Sveriges flagga