Skillingtryck

Amanda och Herman Elvira Madigan Hjalmar och Hulda Vi sålde våra hemman

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.