Nykterhetstest

Om du kan sjunga dessa visor så kan du ta en snaps till.
Nummervisan Schvåra ord Svåra ord

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.