Helan som halsas

Ur en unken bunke sjunke klunken som,
gluntar glunkat dunkelt strunt om mången gång.
Helan hälsas helst den halsas helande varenda hals.
Skälvande vi själva stjälpa den i hals.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se