Norrlands nation

Norrlands nation bildades år 1827 genom ett samgående av de Bottniska och Medelpado- Jämtländska nationerna. De norrländska urnationerna i Uppsala var den Ångermanländska nationen (1646-1800) och den Västerbottniska nationen (1647-1800). Dessa slogs år 1800 samman till den Bottniska nationen. Den Medelpado-Jämtländska nationen bildades efter ett bråk vid ett kuratorsval i den Ångermanländska nationen 1685. Vid sitt bildande hade Norrlands nation omkring 60 medlemmar. Nationen hyrde lokaler runt om i Uppsala och har bl.a. huserat i nuvarande Upplandsbankens hus. Efter många års möda med att samla in pengar i den norrländska hembygden kunde det egna nationshuset invigas år 1889. Källa: Norrlands nation
Hembygdshälsning Landsman gångar i staden ut Liksom en förtrollad sagovärld När på vårn man slutat studiet Surströmmingen till sin vän recentioren Vid Norrländska Nationernas förening

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.