Gås

Seden att äta gås på mårtensafton är känd sedan 1500-talet hos de högre stånden i hela Sverige. Först mot slutet av 1800-talet spreds gås som festmat, i takt med ökat välstånd. I vår tid förknippas gåsätande med Skåne, vilket är en sen företeelse. Dagen har namn efter helgonet Martin, ett namn som i Sverige ombildats till Mårten. S:t Martins attribut var en gås. Källa: Nordiska museet
Den bästa gåsen Gåsaskålen Gåsavisa i Mårtens tid Gåsavisan Gåsdessert Gåsen är bäst Gåsätarnas paradmarsch Gåsönskan Mårten gås på besök Mårtens sista vals

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.