När månen vandrar

Artondes snapsvisa Att tenta Matstat En Skåne på månen Energidryck Full och vacker Fönstertittaren Ge mig en whisky Glasblåsarsnaps Golfarens fågelsång Gåsönskan JAS:en Klang och klingom Kompistipset Mesen Musen Måsen När månen vandrar Oh, crazy fish Om igen Reccen SSK:s snapsvisa Släpp halvan in! Spexarens bekännelse Stockholms nationsvisa Sursupen Tuakotteriet Utvandraren Älgen