Klang och klingom

När nubben blänker i immigt glas
som hoppets strålande stjärna,
då är det avsett att den skall tas
förutan fruktan och gärna.
Så klang och klingom, så tar vi supen,
den läskar ljuvligt i den torra strupen.
Ja skål gutår, ja skål gutår!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se