Den första gång jag såg dig

Den första gång jag tog dig Den första gång... Sentimentala supar Surströmmingen till sin vän recentioren