Lucia hjärtar Halvan

Torr var lussekatten, som man oss bestått.
Skall man bli i hatten fordras något vått.
Glasen fatten! Glöm ej att en sup i natten gör er gott!
Glatt åt vatten skratten när ni Helan fått!

Uti mången stia denna lussehelg
sorgsna svin sig klia, men i vår konselj
glatt vi skria: För Lucia Halvan via strupen svälj!
Hämningsfria dia vi vår snapsbutelj.

Ingen dyster prästtrust klandre vårt manér!
Varje svag protestpust tystas genast ner!
Bror med hästtörst, till en festdust, har du bäst lust, drick då mer!
Varje gäst just mest must nästa supen ger.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se