Lucia

Luciafirandet i dess nuvarande form är en tämligen modern tradition som blev populär under 1920-talet. I de högre stånden fanns det dock under 1700- och 1800-talen ett firande som i viss mån liknar vår tids. I bondesamhället förknippades lucianatten mest med övernaturliga väsen. Luciadagen gav även möjlighet att förutspå det kommande året. Källa: Nordiska museet
Bordsvisa Goder morgon i denna sal Knasig Lucia Lucia hjärtar Halvan Lusse Lelle Natten går tunga fjät Natten är mörk och kall Sankta Lucia Staffan var en stalledräng Staffan var en stalledräng Staffansvisa Sunk tar Lou, see ya Så mörk är natten i midvintertid

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.