Tack och Svar

Westmanno-Dala sång
Melodi: God Save the Queen
Text: Johan Olof Wallin

Vivant Westmannias
Samt Dalekarlias
Urfält och berg!
Tarflighet närde oss,
Moders-ord lärde oss,
Fars-arf beskärde oss
Musklar och märg.

Herrligt i Westmanland
Frodas kring Mälarstrand
Blommor och bröd.
Herrligt i Dalarne
Löfva sig salarne,
Och källarsvalarne
Frusta sitt mjöd.

Ner till de slätterna
Blickar i nätterna
Månen så huld.
Rikt på de lunderna,
Alla de underna,
Strör i dagstunderna
Solen sitt guld.

Der varar ärlighet,
Gästfrihet, kärlighet,
Utan all rost.
Malm bor i grufvorna,
Smultron på tufvorna;
Dit bära dufvorna
Kärlekens post.

Fader och Mor och Mö
Bo vid den blanka sjö,
Bo i den skog.
Tala om älsklingen
Dagligen, hjertligen.
Längta att se igen
Hoppet som log.

I hvad af dig beror
Svik ej den på dig tror,
Vörda de Tre.
Så hafva Fädren gjort
Urminnes i vår ort;
Låt det ock varda spordt
Kommanderne!

Flit bräcker mödans skal,
Kraft genom berg och dal
Bryter sin stråt.
Godt samvet ger godt mod
Godt arbet lycka god,
Trampar på drakablod.
Lögn och försåt.

Känn hvad du bör och tål!
Fatta ditt lefnadsmål,
Varm som en bön!
Glad som en morgonpsalm,
Ryck så mot dagens qvalm,
Kämpa för segrens palm,
Vinkande skön!

Ljuf som ett särlarägn,
Komme i englahägn,
Frid till ditt tjäll!
Om minnet åt dig ler
När du tillbaka ser,
Hoppet dig handen ger
När det blirr qväll!

Denna sång är skriven som tack och svar på nationens hälsning till ärkebiskop Wallin den 17 mars 1837.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.