Vinter

En riktig vinter ska enligt de flesta vara kall och bjuda på gott om snö - vilket man lugnt brukar kunna räkna med i norra Sverige. I landets södra delar däremot kan den riktiga vintern vissa år utebli helt. Meteorologer definierar vinter som den period då dygnets medeltemperatur varaktigt är 0 grader eller lägre.
Källa: SMHI
Nej se det snöar Tio små tomtenissar Tomten Vintern kommer