Tersen

Den tredje supen i snapsordningen. Sjung dess lov!
Bärsters Hej hopp för tersen Här är den! Klockan klämtar Låt dig fröjdas av en Ters Påtäta-tersen Ren halvan slunkit ner Skogsblomma Tersen går Tersen innanför västen Tersen väntar Trolla med Tersen Visa i advent