Tersen

Ack, lilla tersen Bärsters En ters igen! Hej hopp för tersen Här är den! Klockan klämtar Låt dig fröjdas av en Ters Påtäta-tersen Ren halvan slunkit ner Skogsblomma Tersen dröjer Tersen går Tersen innanför västen Tersen väntar Trolla med Tersen Visa i advent

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.