Stockholm

Ett Stockholmsförsök Slussen rasat Stockholm i mitt hjärta