Stockholm

Ett Stockholmsförsök Slussen rasat Stockholm i mitt hjärta Stockholm i mitt hjärta

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.