SjöHOLM

SjöHOLM är en ideell förening för Marinens reservofficerare som studerar, eller har avlagt akademisk examen, vid Stockholms universitet och högskolor.
Han är reservare I skärgår'n Orderuttagning SjöHOLMs hyllningsvisa Sjövilds visa Skeppsholmen åt oss Vasasången År 1917

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.