Septen

Sånger om den sjunde snapsen.
En visa till septen Septen

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.