SOS

Försvårad ankring Helan till sill Törsten rasat uti våra strupar

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.