SOS

Smör, ost och sill. Klassisk svensk maträtt som kräver snaps och sång.
Försvårad ankring Helan till sill S.O.S. Törsten rasat uti våra strupar

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.