LTH

A-sek är bäst Bortom vägar och vatten Eko halleluja Hyllningsvisa till Teknisk Fysik Kemisternas kampvisa LTH:s elit På M Sektionsvisa Supa tills vi stupar Teknologeliten V-ingenjören - skapelsens krona Vi här på M Vi är ING-sektionen

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.