LTH

Lunds tekniska högskola
A-sek är bäst Bortom vägar och vatten Eko halleluja Hyllningsvisa till Teknisk Fysik Kemisternas kampvisa LTH:s elit Sektionsvisa Supa tills vi stupar V-ingenjören - skapelsens krona Vi är ING-sektionen