K (LTH)

Kemi- och Biotekniksektionen inom Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola, eller K-sektionen som den oftast kallas, bildades år 1965 som sjätte sektion vid LTH. Den är en ideell förening för och av teknologer som studerar Kemiteknik och Bioteknik. Källa: K-sektionen
Kemisternas kampvisa

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.