Ing (LTH)

Ingenjörssektionen är en del av Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola och den enda sektionen i Helsingborg. Vi har hand om alla högskoleingenjörsprogram som erbjuds vid LTH som idag är Datateknik, Elektroteknik, samt byggteknik med inriktningarna; Väg- och trafik, Arkitektur och Järnvägsteknik. Även de studenter som Tekniskt basår, Teknisk bastermin och Master i Energi- och miljöeffektiva byggnader tillhör Ingenjörssektionen.
Källa: Ingenjörssektionen
Vi är ING-sektionen