I (LTH)

Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola.
Källa: I-sektionen
Bortom vägar och vatten