Grogg

Grogg (eng. grog), dryck af konjak (rom, arrak eller visky) och kallt vatten utan socker. En engelsk amiral, Vernon, som till följd däraf, att han plägade gå klädd i en rock af grof kamlott (eng. grogram), af sin skeppsbesättning kallades the old Grog, lär ha varit den förste, som blandat sjöfolkets romportion med vatten (1740), och efter honom skall därför drycken fått sitt namn.
Agentgrogg Alkoholfri groggvisa Grogg Groggens mening Groggvisa Groggvisan MN Häll i mig min grogg IRL Krishantering Sprit i flaskan Två är godare än tre

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.