Gotlands nation

Gotlands nation är en av de tretton nationerna i Uppsala. Nationen grundades 1681 men omnämns så tidigt som 1663. Gotlands är den enda nationen på östra sidan av Fyrisån. Vilket kan symbolisera öns läge jämfört med fastlandet. Källa: Gotlands nation
Takk för supen

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.