GT

Gin och tonic
Agentgrogg Groggens mening Krishantering Två är godare än tre

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.