Fredmans sånger

Fredmans sånger är en samling sånger av Carl Michael Bellman som gavs ut 1791.
Ack, döden är en faslig björn Aldrig ett ord! Bort vid en grind uti en skog Cornelius levde femti år Fjäriln vingad Gubben Noak Har du något i flaskan kvar? Joachim uti Babylon Kom, sköna källarflickor Kärlek och Bacchus helgas min skål Mina björnar samlen eder Movitz skulle bli student När jag har en plåt att dricka Opp Amaryllis Se svarta böljans vita drägg Snart är jag ryckt ur tidens sköte Supa klockan över tolv Så lunka vi så småningom Träd fram, du nattens gud Ur vägen, ur vägen Är jag född så vill jag leva

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.