DISK

Studentkåren för studenter som läser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet.
Källa: DISK
DISK-sången