Östgöta nation (Uppsala)

Under seklerna har Östgöta nation varit med om en mycket lång resa, från att ha varit en odräglig pina för universitetet till att bli en oumbärlig del i Uppsalas akademiska liv. En sak är dock konstant: nationen fortsätter efter mer än 350 år vara en central del i många studenters tid i staden, numera även för den som inte är född i Östergötland.
Fröjdarvisa Rädes ej ÖG-nation Östgötas bordsvisa

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.