Uti vår hage

Ge oss vin Horn-Pers suck I skärgår'n Kall uppå bordet Kom luad ål Lovsång till monopolet Nubbevisa till Linnéåret 2007 Potatis och cellulosa Törsten Uti min mage Uti mitt ölstop Uti vår hage Uti vår mage Ängslan och tröst