Pilutta visan

Punschline

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.