O helga natt

Helga Besk O helga natt O helga sup O jävla natt T-teknologen

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.