Mitt lilla fejs

Katten den har fyra ben Ovvevisan

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.