Jag fångade en räv

Att fånga en gök Brännvin in Geografivisan I Jätteland Jag mjölkade en ko Om en söt dryck Snålsup Tucks punschvisa