Främling

Bara med brännvin Brännvin Sjung med Synsam! Vad gjorde du med mig?