En visa vill jag sjunga

Helan uti struparna Min lilla vän Vår lilla vän