Elvira Madigan

Elvira Madigan En full tank En kul visa En snaps med tryck Kort skånsk madavisa Raj, raj! Tersens trall Vinet är för torra gommen Ölet som försvann