Calle Schewens vals

Den dansande nubben Den långa Jag är inte nykter idag Kära brännvin Mårtens sista vals På snapsglasets kant Saliga äro de saktsjungande