Amanda Lundbom

Du länge suttit Exercis Fatta nu ditt glas Flickorna från Höga kusten Gravölsvisa Gör en gök Helan gick i babordsfoten Helan gick i ena foten Helan knappast hunnit... Kräftor förr och nu Spikvisa Tjugotre Varning för hembrännare Vinet skvalpar