Jag säger inte nej

Melodi: Tess lördan

I kväll ska de muntraste tonerna klinga
ikväll våra sinnen är stämda i dur.
Och nu må vi alla som inledning svinga
av stämningen fången,
vårt glas under sången.
Så fatta ditt glas och i botten drick ur!

|: Trala la la la lej! Jag säger inte nej,
trala la la la lej, när Helan bjudes mig. :|

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se