Skål och tack för ordet

Nu vi höjer våran snaps, snaps, snaps.
Den är nog ej gjord av raps, raps, raps.
Nej potatis har måst till
för att få den smak vi vill.
Fukta våra strupar.

Nu vi ätit från vårt fat, fat, fat.
Som ju fyllts med mycket mat, mat, mat.
Vi vill ha en snorre till
inte bara plugg och sill.
Skål och tack för ordet.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se