Sitt ej längre här och tråna

Melodi: Linnéa

Har du någonting att dricka,
har du Halvan käre vän?
Ta den då och sitt ej längre här och tråna.
Medan glädjen uti salen stiger flera grader än,
Halvan lyfter vi min vän och tager den.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se