Nu tar vi Helan

Ska vi första nubben dricka?
Se vad alla genast nicka,
och på sina stolar vicka
när vi Helan snart ska ta, hurra, hurra!

Hoppas att den flaskan räcker
och den riktigt törsten släcker.
Mången arm sig nu utsträcker
när vi Helan snart ska ta, hurra, hurra!

Först vi tralla och vi sjunga,
riktigt använda vår lunga.
Varför klaga på torr tunga
när vi Helan nu ska ta, hurra, hurra!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se