Jungman Janssons ters

Melodi: Jungman Jansson

Hej och hå vi som ännu upp till höga toner orka.
Lätta strupen nu för allsång och gör redo era glas.
Det finns många goda medel för att släcka ökentorka,
men det måste vara sång till, så sjung:
Tersen går!

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se