Har du några minnen kvar

Melodi: Barnatro

Har du några minnen kvar
utav gamla goda dar,
då man fick en sup för mindre än en spänn?
Minns du hur vi söp och slog
ihjäl den tiden så den dog?
Minns du hur du kvart i fyra tog dig hem?
Ta en gök, ta en gök!
Till himmelen jag svävar som en hök.
Ta en sup, ta en sup!
Ty vägen ner till helvetet är djup.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se