Vinden och vågen har danat vårt Halland

Text: Walter Höijer

Vinden och vågen har danat vårt Halland,
format dess kuster och jämnat dess strand.
Ginsten på våren och ljungen på hösten,
pryder dess hedar och smeker dess barm

Idogt har fädren det odlat och vårdat,
åkrar har brutits i möda svett.
Fälten som giva oss gyllene skördar,
bölja kring foten av hövdingens hög

Nordpå går på nordan från urbergets klippor,
sydpå går på sunnan från blånande ås.
Västan på sommaren bland dynerna leker,
Östan går fram över sjöar och skog.

Vinden och vågen har danat vårt Halland,
format dess kuster och jämnat dess strand.
Vinden och vågen hallänningen älskar,
slätten och stranden samt hela vårt land.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.