Ystadskantat

Melodi: Feuert los

Så blås med styrka festfanfaren,
och lystra till vår festappell!
Släpp gäcken lös och glada varen,
ty här skall lyftas högt i kväll!
Av Ystads söner festen firas
med dans och dryckjom natten lång.
Kring våra hjässor skall väl viras
lagerkransen sen en gång.

Så lyften lätt Er fot i dansen,
I döttrar utav Blanzeflor,
och giv åt festen skönhetsglansen,
åt våra hjärtan älskogssår!
Av Evors skönhet fest skall höjas,
glatt må den ljuda deras sång.
Kring deras pannor väl skall böjas
myrtenkransen sen en gång.

Så låtom visdomsorden flöda,
I män av mycket mannavett,
men glöm i kväll Er lärda möda
för druvors saft, som Bacchus gett.
I festens mitt Er plats skall finnas,
där sjungen glatt Er ungdoms sång.
Kring Edra hjässor kan väl tvinnas
vinlövskransen än en gång.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se

Imbelupet. Snapsvisor för alla tillfällen.