Glömskans halva

Melodi: Turalleri

För nu har vi tagit en snaps nummer ett,
turalleri, turallera.
Den andra vi taga på sedvanligt sätt,
turalleri, hurra.
Man glömmer så lätt alla sina förtreter,
en del glömmer till och med bort vad de heter,
turalleri, turallera.
Turalleri, hurra.

På imbelupet.se hittar du bordsvisor och dryckesvisor för alla typer av fester. Imbelupet samlar snapsvisor, vinvisor, ölvisor, punschvisor och mycket annat. Du kan lätt skapa ett eget sångblad och dela med dina vänner. Gå vidare till imbelupet.se för att börja!

Till imbelupet.se